Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Моите артистични лица
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: кв. Красно село бл. 231 карта
Телефони: +359 889 858 080
Email: myartfaces@abv.bg
Url: http://www.myartfaces.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91199
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Катя Стоянова Лице за контакт
Владимир Наумов Отговорно лице