Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Локус Пъблишинг
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Пор. Христо Топракчиев 11 ап. офис 42 карта
Email: office@locus-publishing.com
Url: http://www.locus-publishing.com
http://www.intense-books.com
Тематики
Икономика, Психология, Промишленост, бизнес и мениджмънт, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Локус Пъблишинг използва запазени марки Локус, Интенсе и Инк за различни поредици книги
Кодове 978-954-783
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кремена Методиева Димитрова Отговорно лице