Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Кольо Михайлов Колев
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Васил Друмев 51 карта
Телефони: +359 898 531 492
Email: mihailovgames@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91268
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кольо Михайлов Колев Отговорно лице