Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национална галерия
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Св. Александър Невски, ул.19-ти февруари 1 карта
Телефони: +359 2 988 49 22
Url: https://nationalgallery.bg/bg/
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-954-9473  (Стари кодове: 978-954-90243, 978-954-90914)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Весела Радоева Лице за контакт
Ярослава Бубнова директор Отговорно лице