Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Продукции Нова
Адрес
Град: София  1756
Улица/квартал: бул. Климент Охридски 16 ет. 17 карта
Телефони: (02)974-55-12
Факс: 974-39-47
Url: http://www.bonapeti.tv
Тематики
Домакинство и готварство
Статус
Активен
Кодове 978-954-9428  (Стари кодове: 978-954-91221)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лазар Иванов Ралчев Отговорно лице