Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ШънДао България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Стефан Караджа 7 карта
Email: shendaobg@gmail.com
Url: http://shendao.org
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-7299
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станчо Вълчев Станев Отговорно лице