Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
МАТАНИК-М
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: ул. Михаил Герджиков 15 карта
Тематики
Научно-популярна литература, Учебници за ВУЗ, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8985
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Ванков редактор, Бургас 8000, бул. Демокрация 6 Лице за контакт Телефони: (056)844-267
Татяна Митева Манолова Отговорно лице