Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Януш Хунияди 21 ет. 2 карта
Телефони: (052)919-086
Email: office@emstudio.bg
Url: http://www.emstudio.bg
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-954-92563
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мая Стоянова Вълчева управител Отговорно лице