Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Веселина Господинова
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: жк Младост бл. 80 карта
Телефони: +359 884 672 902
Email: gospodinova13@abv.bg
Тематики
Биографии, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91612
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веселина Кирилова Господинова Отговорно лице