Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Икономедиа
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Иван Вазов 20 карта
Телефони: +359 2 461 51 74
Email: lubomir.stoichin@capital.bg
Url: http://www.economedia.bg
https://www.capital.bg/
Тематики
Икономика, Пътуване и туризъм, Домакинство и готварство, Вътрешна политика, международна политика, Медицина, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-385
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любомир Стоичин Лице за контакт
Валентина Цонева финансов директор Отговорно лице