Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Наука и икономика" - Икономически университет Варна
Адрес
Град: Варна  9010
Улица/квартал: ул. Евлоги Георгиев 24 карта
Телефони: 0888 855-200
Email: zh_parushev@abv.bg
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-954-21
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Живко Парушев глав. ред. Отговорно лице