Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Наука и икономика" - Икономически университет Варна
Адрес
Град: Варна  9010
Улица/квартал: ул. Евлоги Георгиев 24 карта
Телефони: +359 882 164 853
Email: izdatel@ue-varna.bg
zh_parushev@abv.bg
Url: https://ue-varna.bg/bg/p/8397/za-nas/izdatelstvo
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-954-21
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Живко Парушев глав. ред. Отговорно лице