Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сингенс
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: жк Младост 1 бл. 67 вх. 3 ап. 81 карта
Url: http://www.singens.com
Тематики
Поезия, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Информация за книгите на издателството може да намерите на уеб адрес www.tobe-millionaire.com.
Кодове 978-619-90390
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димчо Стоянов Цанов управител Отговорно лице