Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Буки
Адрес
Град: София  1336
Улица/квартал: жк Люлин 712 ап. 27 карта
Телефони: (02)263-824
Email: buki@abv.bg
Тематики
Философия
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-90897
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Петков Буюклиев Отговорно лице