Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Екслибрис
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: бул. Витоша 131 ет. 5 ап. 33 карта
Телефони: (02)952-28-41
Email: exlib@abv.bg
office@exlibris.bg
Url: http://exlibris.bg
Тематики
Философия, Психология, Фантастика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7115  (Стари кодове: 978-954-8208)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илиян Божидаров Лолов управител Отговорно лице