Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ефрема
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Будапеща 20 карта
Телефони: +359 2 988 36 23
Email: efrema@abv.bg
Url: http://www.efrema.com
Тематики
Учебници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90693
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Даниела Ефремова управител Отговорно лице