Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БРАТЯ САГАЕВИ
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Драган Цанков 27,бл.5 карта
Телефони: (02)862-61-82
Email: konsagaev@abv.bg
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-954-91845
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Константин Любомиров Сагаев Отговорно лице