Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Premium books
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Акад. Борис Стефанов 1 вх. Б ап. 22 карта
Телефони: +359 883 251 818
Email: books@premiumbooks.eu
Url: http://www.premiumbooks.eu
Тематики
Биографии, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7529
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кирил Войнов Отговорно лице