Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Феспа България Сдружение
Адрес
Град: София  1330
Улица/квартал: бул. Академик Иван Гешов, Бизнес център Сердика 2Е карта
Телефони: +359 878 100 149
Email: office@fespa.bg
Url: http://www.fespa.bg
Тематики
Техника
Статус
Активен
Кодове 978-619-91528
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Десислава Тодорова Отговорно лице