Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академия за балканска цивилизация
Адрес
Град: София  1415
Улица/квартал: ул. Къпина 14 карта
Телефони: (02)967-13-59
Email: ktopalov@abv.bg
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9459
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кирил Любомиров Топалов председател Отговорно лице