Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Идента
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Константин Доганов 6 карта
Email: office@identa.bg
Url: http://www.identa.bg
Тематики
Здраве и красота, Компютър и информационни науки, обработка на данни, Развлечения, хоби
Статус
Активен
Кодове 978-619-7344
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Севгин Али Гюджен Отговорно лице