Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "Проф. Петко Венедиков"
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Св. Наум 45 вх. А карта
Телефони: +359 2 865 02 64, +359 888 977 870
Email: t.venedikova@gmx.de
tvenedikova@hotmail.com
Url: http://www.venedikov.com
Тематики
Философия, История, Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-7469  (Стари кодове: 978-954-9870)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Теодора Венедикова Отговорно лице