Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Джей Ей Ем Джи
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: ул. Баба Илийца 1 вх. Б ап. 33 карта
Телефони: +359 888 235 224
Email: jamgbooks@gmail.com
Тематики
Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7321  (Стари кодове: 978-619-90117)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Kalina Malina
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Калина Малина 8 карта
Url: http://www.kalinamalina.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йордан Николаев Иванов управител Отговорно лице