Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Университетско издателство "Паисий Хилендарски" Пловдив
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Цар Асен 24 карта
Телефони: +359 32 624 847
Email: press@uni-plovdiv.bg
Тематики
Философия, Литература, езикознание, лингвистика, Обществени науки, социология, Периодични издания, Учебници за ВУЗ, История, Медицина, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-202  (Стари кодове: 978-954-423)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Университетска книжарница
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Цар Асен 24 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Савов Кърнев управител Отговорно лице