Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
PRO book
Адрес
Град: София  1712
Улица/квартал: бул. Александър Малинов 55 карта
Телефони: +359 899 777 764
Email: orders@profilms.bg
Url: http://www.probook-bg.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7733  (Стари кодове: 978-954-2928, 978-619-7502)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емил Симеонов управител Отговорно лице