Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Асоциация Сахаджа Йога - България
Адрес
Град: София  1220
Улица/квартал: жк Надежда бл. 463 вх. А ап. 40 карта
Тематики
Йога
Статус
Активен
Кодове 978-619-90107
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Георгиев Христов председател на УС Отговорно лице