Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Културно-просветно дружество "Родно Лудогорие"
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Осогово 60 карта
Телефони: +359 2 929 61 01
Email: drkanev@protos.bg
Url: http://www.ludogorie.org
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90979  (Стари кодове: 978-954-92312, 978-954-90428)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Анатолий Василев Кънев председател Отговорно лице
Цветелина Кънева Лице за контакт