Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мирослав Василев Ангелов
Адрес
Град: София  1336
Улица/квартал: жк. Люлин бл. 333 вх. 1 ет. 2 ап. 2 карта
Телефони: +359 878 301 791
Email: web777@abv.bg
Url: http://www.патриотичнодело.com
Тематики
Хумор, сатира, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90924
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мирослав Василев Ангелов Отговорно лице