Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Максим Минков Алашки
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: жк Младост-1 бл.103 карта
Телефони: +359 884 332 761
Email: alashkim@abv.bg
Тематики
Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-619-91280
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Максим Минков Алашки Отговорно лице