Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БРЕИТТС
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Кърниградска 6 карта
Телефони: 0897 407-295
Email: breitts@gmail.com
Url: http://www.bg-im.mobi
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-92365
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йонка Тодорова Николова управител Отговорно лице