Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център за научни изследвания и информация "Парадигма"
Адрес
Град: Варна  9002
Улица/квартал: ул. Опълченска 27 карта
Телефони: (02)491-35-56
Факс: (02)491-35-56
Email: dir@nii.bg
Url: http://www.nii.bg
Тематики
Обществени науки, социология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7142
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анастасия Артюкова Лице за контакт Телефони: 0897 003-065
Андрей Фурсов управител Отговорно лице