Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Интерфейс
Адрес
Град: София  1233
Улица/квартал: кв. Банишора ул. Подполковник Калитин 19 ап. 84 карта
Телефони: (02)831-19-09
Тематики
Учебници за ВУЗ, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-90993
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Марковски Лице за контакт Телефони: (02)970-46-24, 0884694160
Марина Марковска Отговорно лице