Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лист 2016
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: ул. Нишава 123 карта
Email: office@listpublishing.eu
Тематики
Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7350
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Гергана Димитрова Лице за контакт
Нели Димитрова Иванова управител Отговорно лице