Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Скрипчър Юниън
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Кърниградска 4 карта
Телефони: +359 894 480 701
Email: mihailapetrova@hotmail.com
Url: http://www.scriptureunion.bg
Тематики
Християнска религия, Книга-игра
Статус
Активен
Кодове 978-954-9987  (Стари кодове: 978-954-90298)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Михаила Тодорова Петрова Отговорно лице