Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Панаир на суетата
Адрес
Град: София  1379
Улица/квартал: жк Сердика, ул. Гюешево бл. 15 А карта
Телефони: +359 877 966 057
Email: viacheslav@mail.bg
Тематики
Философия, Други религии
Статус
Активен
Кодове 978-619-91338  (Стари кодове: 978-619-90361)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Вячеслав Геннадиевич Федотов управител Отговорно лице