Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Leading Technology in Dentistry
Адрес
Град: София  1517
Улица/квартал: жк Сухата река бл. 19 карта
Телефони: +359 888 569 742
Email: lydiakatrova@gmail.com
Тематики
Обществени науки, социология, Медицина, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7437  (Стари кодове: 978-954-90363)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р д.м. Лидия Георгиева Катрова Отговорно лице