Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Casa Sicilia Bulgaria
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Ангел Кънчев 3 карта
Телефони: +359 2 953 00 22
Факс: +359 2 953 00 66
Email: segretaria@casasiciliabulgaria.com
direzione@casasiciliabulgaria.com
Url: http://www.casasiciliabulgaria.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90994  (Стари кодове: 978-954-92515)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елмира Рачева директор Отговорно лице