Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Величка Николова - Литатру
Адрес
Град: с. Кривина, Софийска обл.  1588
Улица/квартал: карта
Тематики
Поезия, Хумор, сатира, Детско-юношеска литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92465  (Стари кодове: 978-619-91476, 978-619-90935)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Величка Богданова Николова Отговорно лице