Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Черноморски изследователски енергиен център
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: жк Стрелбище, ул. Боровец 5 карта
Телефони: +359 2 980 68 54; +359 2 980 68 55
Email: office@bserc.bg
Url: http://www.bserc.eu
Тематики
Градоустройство и регионално планиране
Статус
Активен
Кодове 978-619-90807
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Люлин Радулов Трифонов управител Отговорно лице
Вера Иванова Генадиева Лице за контакт