Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Постер Хаус
Адрес
Град: София  1324
Улица/квартал: жк Люлин бл. 122 вх. Б ап. 87 карта
Телефони: +359 898 515 988
Email: office@posterhouse.eu
Url: http://www.posterhouse.eu
Тематики
Изкуство, Архитектура и дизайн, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-92607  (Стари кодове: 978-619-91655)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ненко Атанасов Лице за контакт
Люба Томова управител Отговорно лице