Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Интеграл
Адрес
Град: Добрич  9300
Улица/квартал: ул. Георги Кирков 9 карта
Телефони: (058)602-701, 0896826169
Email: integral.kvh@gmail.com
Тематики
Учебници за СОУ, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8643
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Коста Бончев Коларов Отговорно лице