Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Летера"
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Родопи 62 карта
П.К.: 802
Телефони: +359 32 600 930
Факс: +359 32 600 940
Email: office@lettera.bg
Url: http://www.lettera.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Аудио-визуални материали, видео, Книги за изучаване на език, Фантастика, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-179  (Стари кодове: 978-954-516)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис Информационен център "Летера"
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Светослав Тертер 10 карта
Телефони: +359 2 945 00 43, +359 2 946 16 07, +359 2 944 14 52
Факс: +359 2 944 14 52
Email: lettera_sofia@abv.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надя Фурнаджиева управител Отговорно лице