Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Георги Георгиев Кръстев
Адрес
Град: София  1359
Улица/квартал: карта
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-92488
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Георгиев Кръстев Отговорно лице