Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Агенция 7 Д
Адрес
Град: Пловдив  4002
Улица/квартал: бул. Цар Борис III 143 карта
Телефони: +359 32 666 465
Факс: +359 32 638 949
Email: office_plovdiv@bip-bg.com
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-954-9774
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илина Георгиева управител Отговорно лице
Марияна Перифанова-Немска Лице за контакт Телефони: +359 32 603 822, +359 897 846 202