Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Международна академия по българознание, иновации и култура (МАБИК)
Адрес
Град: София  1233
Улица/квартал: бул. Сливница 184 карта
Телефони: +359 2 983 21 12
Email: mabikacademy@gmail.com
Тематики
История, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8930  (Стари кодове: 978-954-91707)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владимир Цонев председател на УС Отговорно лице Телефони: +359 884 791 920
Красимир Тихов главен секретар Лице за контакт Телефони: +359 889 554 240