Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Шри Чинмой център
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Никола Славков 41 карта
Телефони: (02)944-52-88
Email: bulgaria@srichinmoycentre.org
Url: http://www.srichinmoycentre.org/bg
Тематики
Йога
Статус
Активен
Кодове 978-954-92806  (Стари кодове: 978-954-90738)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Благовеста Троева Лице за контакт
Цветан Цеков Отговорно лице