Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дружество на литературните творци "Стамен Панчев" - Ботевград
Адрес
Град: Ботевград  2140
Улица/квартал: ул. Патриарх Евтимий 44 карта
Телефони: +359 888 859 485
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91703  (Стари кодове: 978-619-90209)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Симеон Стефанов Ангелов Отговорно лице