Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Радостина Славчева
Адрес
Град: Ямбол  8600
Улица/квартал: ул. Дружба 25 карта
Телефони: +359 893 590 570
Email: ll_joy@abv.bg
Url: https://logoped-radost-slavcheva.cms.webnode.com/
https://www.facebook.com/groups/551375615736562/
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7583
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Радостина Стефанова Славчева Отговорно лице