Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Район "Младост"
Адрес
Град: София  1712
Улица/квартал: карта
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91586
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илия Мандров Лице за контакт
Златан Кирилов Стойков Отговорно лице