Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Росен Алексиев
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Иван Вазов 24-26 ет. 3 ап. 8 карта
Телефони: +359 2 986 19 71
Email: rossenalexiev@yahoo.fr
Тематики
Домакинство и готварство, Развлечения, хоби, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90451
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росен Маноилов Алексиев Отговорно лице