Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Снежина Стеева
Адрес
Град: Хисаря  4180
Улица/квартал: ул. "Никола Й. Вапцаров 8 карта
Email: hiunati1@hotmail.it
Тематики
Астрология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90454
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Снежина Стефанова Стеева Отговорно лице